مردمان بیجاشده افغانستان در سال 2014 و بعد از آن

FMR 46 Dari version - pdf

سال 2014 میلادی نقطه عطفی برای افغانستان به عنوان کشوری است که 35 سال مناقشه را پشت سر گذشته و بزرگترین جمعیت بیجاشدگان داخلی را در سطح دنیا تشکیل میدهد. در این سال نیروهای امنیتی بین المللی افغانستان را ترک نموده و از نگاه سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین جایگاه بین المللی، شرایطی «انتقالی» را تجربه می کند.

شرکت گسترده و وسیع مردم در انتخابات ریاست جهموری سال 1393 نشانه مثبتی برای آینده افغانستان محسوب می گردد ولی هنوز هم در باره ظرفیت این کشور در قسمت رفع چالش ها و مشکلات ناشی از برگشت آوارگان، جذب و استقرار مجدد آنان، حمایت از آنها و دستیابی به حقوق شان و همچنین ادامه بیجاشدن افراد شک و تردیدهایی وجود دارد.

این نشریه به زبانهای های دری، پشتو، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیوی و عربی تهیه شده است.

ما از محترمه سوسانی سشمیدل کارمند ارشد دفتر ارتباطات ( افغانستان) و محترمه دن تیلیر از کمیته ناوری برای کمکهای استثنائی شان و همچنین ارایه نظریات تخنیکی منحیث مشاورین خاص برای تهیه و ترتیب این شماره نشریه اظهار سپاس و قدرانی مینماییم.

ما همچنین از ادارات و سازمان های ذیل برای ارایه حمایتهای مالی سخاوتمندانه شان قدردانی مینماییم: شورای پناهندگان ناوری، اداره انکشافی و همکاری سویس/ اداره همکاری سویس در افغانستان ، دفتر هبیتات ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان  سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر ملل متحد برای همکاریهای بشردوستانه.

نسخه کامل و تمامی مقالات نویسنده گان به صورت اچ.تی.ام و پی.دی.اف از طریق ویب سایت ذیل قابل دریافت است:

www.fmreview.org/afghanistan.

از تمام شما خواهشمندیم تا ما را در قسمت توزیع و تکثیر این نشریه  از طریق شبکه های اجتماعی مانند تویتر و فیسبوک و شبکه های اینترنتی و وبسایتها یاری رسانید.

در صورت نیاز به نسخه چاپ شده این نشریه لطفاً از طریق این ایمیل fmr@qeh.ox.ac.uk در تماس شوید: